Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.03.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OREW / Metody pracy
Zajęcia plastyczne
Dodano 2012-03-14 23:29:00

Zajęcia plastyczne są jednym ze sposobów wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Dają dziecku radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania . Pozwalają mu tworzyć. Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia . Jest mu to potrzebne, by mógł wyrazić swoje emocje. Sztuka jest więc zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych jak i tych, które kryją w sobie głęboką rozpacz.

Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia. Jest mu to potrzebne, by mógł wyrazić swoje emocje. Sztuka jest więc zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych jak i tych, które kryją w sobie głęboką rozpacz. 

Dzieci upośledzone uwielbiają zajęcia plastyczne, są one dla nich wspaniałą zabawą, sposobem na odreagowanie nadmiernych napięć emocjonalnych, niejednokrotnie poprawiają dziecku nastrój. Aby jednak mogło ono czerpać radość z zajęć plastycznych , należy pamiętać o pewnych "technicznych" aspektach działalności plastycznej, powinniśmy zadbać przede wszystkim o to, aby:

  • zlikwidować u dziecka nadmierne napięcie mięśniowe dłoni i palców,
  • dostosować techniki plastyczne oraz narzędzia do możliwości dziecka
  • nauczyć dzieci przyjmowania wygodnej pozycji podczas pracy
  • stosować ćwiczenia sprzyjające wydłużaniu czasu koncentracji
  • stworzyć dzieciom warunki do pracy w których będą czuły się     bezpieczne i zrelaksowane
  • uczyć dzieci umiejętności utrzymywania ładu i porządku w miejscu pracy
  • służyć zawsze dziecku pomocą i wsparciem, ale nie ingerować nadmiernie w proces tworzenia pozostawiając dziecku swobodę działania

Zajęcia plastyczne dla dziecka upośledzonego mają dla nich ogromne znaczenie w procesie ich rozwoju. Prowokują je do samodzielnego wysiłku, dają wiele radości podczas pracy z materiałem plastycznym, pozwalają doskonalić swoje umiejętności techniczne. Niejednokrotnie paca plastyczna staje się sposobem komunikacji pomiędzy uczniem a terapeutą za pomocą symboli, które w tej pracy zostały użyte. 


      Działania plastyczne dają dziecku poczucie zadowolenia, odprężenia, zaspokaja tkwiącą w każdym człowieku potrzebę działania. W przypadku dzieci upośledzonych twórczość plastyczna oprócz funkcji terapeutycznych wspomaga ich rozwój. Pomaga rozwijać spostrzegawczość, wyobraźnię, myślenie, doskonali koncentrację uwagi, ćwiczy pamięć. 

 Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie