Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.03.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OREW / Metody pracy
Sala Doświadczania Świata
Dodano 2012-03-14 23:35:00

Sala Doświadczania Światato specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, w którym w sposób szczególny rozwijamy maksymalnie zmysły. Do tego typu terapii służą specjalnie przygotowane elementy Sali mające określone i ściśle zaplanowane przeznaczenie. Ten świat bodźców musi być tak zorganizowany, aby skupiał uwagę osób, które z uwagi na ograniczenia zdrowotne, nie są zbyt zainteresowane jego poznaniem. Pozostawanie zbyt długo w stanie małej aktywności, pogarsza stan funkcjonowania organizmu, dlatego sala to nic innego jak organizowanie warunków do odbierania bodźców, możliwość prowokowania do działania, przeciwdziałanie wycofywaniu z kontaktów z otoczeniem.

Cele terapeutyczne realizowane w Sali:

- sala stanowi urozmaiconą, ciekawą formę spędzania wolnego czasu,

- wprowadza uczestników w stan relaksacji i odpoczynku,

- zwiększa aktywność i motywację do poznania,

- wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęków,

- zwiększa ofertę poznawania nowych bodźców,

- zwiększa wrażliwość i bazę doświadczeń,

- rozwija zainteresowania i procesy poznawcze,

- poprawia orientację w schemacie ciała i przestrzeni.Galeria zdjęć:


Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie