Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.03.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OREW / Metody pracy
Poranny krąg - stymulacja polisensoryczna wg pór roku
Dodano 2012-03-14 23:37:00

Poranny krąg czyli stymulacja polisensoryczna wg pór rokuto wielozmysłowa stymulacja obejmująca swoim zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. To kontakt dziecka i terapeuty, którego istotą jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego klimatu spotkania. Temu właśnie służy utworzenie kręgu, ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu, zapalona świeca, znajomy zapach, po prostu rytuał, którego reguły są dobrze znane.

 

Celem „porannego kręgu” jest:

 

- komunikacja,

 

- podstawowe znaczenie ma rytualizacja czynności,

 

- konieczne jest uświadomienie sobie przez nauczyciela własnej ekspresji mimicznej, ruchowej, głosowej oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do dzieci i motywacji do działania.

 Galeria zdjęć:


Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie