Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.04.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OREW / Metody pracy
Pedagogika Zabawy KLANZA
Dodano 2012-03-14 23:41:00

Pedagogika Zabawy KLANZA - Pojęcie zabawa nasuwa nam bardzo przyjemne skojarzenia. Pedagogika zabawy wybiera z ich repertuaru tylko te, które spełniają określone kryteria zwłaszcza:
dobrowolność uczestnictwa, czyli zasada, że każda osoba podejmuje sama decyzję czy chce uczestniczyć w jakiś zajęciach, a kierujący grupą nie zajmuje się wydawaniem określonych poleceń, nakazów, zakazów, a jest on tylko animatorem i próbuje zachęcić do uczestnictwa w nich.     
– uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania - krótko mówiąc pedagog musi brać pod uwagę to, że poza zwykłymi formami przekazu należy dostrzegać także sprawy związane z emocjami, przeżytymi doświadczeniami, czy choćby rolą, jaką spełniamy w grupie.
unikają rywalizacji i uznają pozytywne przeżycie za wartość. Bardzo ważna zasada, z której wynika, że dużą wagę przykłada się do tego, aby w trakcie pracy w grupie zdobywać pozytywne doświadczenia i emocje. Zabawa to forma, która pomaga nam uczyć się pewnych treści. Konkurencję i rywalizację uważa się za złą, a celem ich powinna być współpraca w grupie i pokazywanie dobrych stron uczestników.

Można wyodrębnić następujące rodzaje zabaw:
- zabawy ułatwiające wejście w grupę
- zabawy rozluźniające
- zabawy ułatwiające zrozumienie tematu
- gry dydaktyczne, czyli przedstawienie danych treści w formie zagadkowego problemu

 Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie