Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.03.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OREW / Metody pracy
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Dodano 2012-03-14 23:42:00

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowiczzałożeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu ) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności pisania i czytania. Usprawnianie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci u których występują opóźnienia w rozwoju tych funkcji.

Struktura zajęć w Metodzie Dobrego Startu jest następująca:

- zajęcia wprowadzające,

- zajęcia właściwe

* ćwiczenia ruchowe – zabawa ruchowa nawiązująca do treści piosenki,

* ćwiczenia ruchowo- słuchowe – dzieci śpiewając piosenkę wystukują jej rytm,

* ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe – to uczenie wykonywania wzorów (figur geometrycznych lub liter) w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki.

- zajęcia końcowe

Z dziećmi młodszymi i głębiej zaburzonymi pracujemy wykorzystując materiał pt. Piosenki do rysowania. Mamy tu do czynienia z bardzo prostymi wzorami, zaczynając od kropek i kresek oraz bardzo łatwymi piosenkami. Nad jednym wzorem można pracować miesiąc.

 Galeria zdjęć:


Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie