Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.02.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OREW / O nas
OFERTA EDUKACYJNA i REHABILITACYJNA
Dodano 2012-03-06 12:40:00

 

 NASZA OFERTA EDUKACYJNA

 

OREW umożliwia uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację :

 

 

·        Obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 

·Obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum

 

 

 

Zajęcia edukacyne prowadzone są w małych (4 -8 osób) grupach pod kierunkiem nauczyciela oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającego i opiekuna – terapeuty zajęciowego.


 Zespół specjalistów pracując z danym uczniem wdraża Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny bazujący na mocnych stronach dziecka i dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

 

 Dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ośrodek oferuje:

·realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki        do  25 r. ż.

 

 

 

Zajęcia odbywają się w małych (4- osobowych) grupach rewalidacyjno–wychowawczych pod kierunkiem nauczyciela oligofrenopedagoga i opiekuna - terapeuty zajęciowego bądź pielęgniarki. Dla wychowanków tworzy się Indywidualne Programy dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

 


DODATKOWE ZAJĘCIA:

- dogoterapia

- wyjazdy na basen

- cykliczne wyjazdy do biblioteki i na kręgle

- tematyczne wycieczki i wyjścia plenerowe w ramach zajęć

- udział w Olimpiadach Specjalnych

 

 

NASZA OFERTA W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Ośrodek  zapewnia ponadto podopiecznym stałą i kompleksową rehabilitację leczniczą w zakresie:

 

- Fizjoterapii

 

A) Kinezyterapia:

 

 

·        Ćwiczenia bierne

 

·        Ćwiczenia czynne,  czynno-bierne i wspomagane

 

·        Pionizacja czynna i bierna

 

·        Ćwiczenia ogólnousprawniające

 

·        Korekcja wad postawy

 

·        Nauka czynności lokomocyjnych

 

·        Ćwiczenia sprawności manualnej

 

 

- Terapia metodą Integracji Sensorycznej (SI)

 

-  elementy metody  NDT-BOBATCH,

 

- kinesiotaping;


 B) Fizykoterapia:

-laseroterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo i elektroterapia, kąpiel perełkowa, inhalacje, termożele

 

 

  C) Masaż: leczniczy, Shantalla


 

Ponadto  uczniowie objęci są:

 

- terapią logopedyczną i psychologiczną,

- stałą  opieką lekarską: neurologa dziecięcego oraz specjalisty rehabilitacji medycznej 

- terapią zajęciową

- opieką pielęgniarską.

 

 

 

 

 Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie