Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.04.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OWI / O nas
O NAS
Dodano 2012-09-19 08:05:00

Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) jest Przedsiębiorstwem Leczniczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mikołowie. Powstał z inicjatywy rodziców w 1994 roku. Opiekuje się dziećmi w wieku 0-7 rż, u których stwierdzono jakiekolwiek odstępstwa od prawidłowego rozwoju.

OWI świadczy usługi  w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach  w godzinach 700 – 1800, bez przerwy wakacyjnej.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub  oddziale dziennym (Ośrodek Wczesnej Interwencji w Mikołowie) mogą być kierowane osoby:

-       z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;

-       z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);

-       z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;

-       z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;

-       z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);

-       z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);

-       z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);

-       z zaburzeniami integracji sensorycznej;

-       z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;

-       z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Wyciąg z:

Zarządzenie nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ  z dnia 16.12.2013 r.

 

Gdy rodzice nowo narodzonego dziecka dowiedzą się od lekarza, że rozwój ich maleństwa nie przebiega harmonijnie, że obserwuje się obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe, że występuje u ich dziecka nadmierna asymetria ułożenia, asymetria wzorców postawy lub wzorców ruchowych, powoduje to u nich niepokój o dalszy prawidłowy rozwój dziecka.

Powodem tych nieprawidłowości mogą być między innymi :

-       przedwczesne urodzenie,

-       niska punktacja w skali Apgar,

-       przedłużający się poród (powodujący niedotlenienie),

-       niska waga urodzeniowa (hipotrofia wewnątrzmaciczna),

-       utrzymująca się zbyt długo lub zbyt duża hiperbilirubinemia,

-       zatrucia ciążowe,

-       wady rozwojowe,

-       wady genetyczne,

-       zaburzenia metaboliczne,

-       wiele innych.

Czasami, powody zaburzeń rozwoju są trudne do określenia.

 

Wskazana jest wtedy wizyta w instytucji która posiada specjalistyczny i doświadczony personel, potrafiący zdiagnozować rzeczywiste problemy, doradzić właściwe postępowanie, wdrożyć odpowiednia terapię. Ośrodek Wczesnej Interwencji zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów i jest najwłaściwszą instytucją do której można się zwrócić. Diagnozę, poradnictwo oraz terapię prowadzą u nas:

-       lekarz neurolog dziecięcy,

-       fizjoterapeuci, który wyjaśnią wszystkie objawy, poradzą jak prowadzić opiekę, pielęgnację i stymulację rozwoju,

-       psycholodzy, mogący ocenić prawidłowość oraz tempo rozwoju umysłowego i  intelektualnego dziecka z podziałem na poszczególne sfery rozwoju,

-       logopedów i neurologopedów, zajmujących się prawidłowością funkcjonowania sfery mowy, oraz tempem i prawidłowością jej rozwoju (pamiętajmy; dobry rozwój mowy zaczyna się od dobrych wzorców jedzenia, ssania, żucia, połykania)

-       terapeutów zajęciowych, pedagogów mogących poprowadzić terapię z dzieckiem zgodnie z wytycznymi wynikającymi z diagnozy psychologicznej.

 

Szczególnym celem ośrodka jest  tworzenie warunków wczesnej diagnostyki  i rehabilitacji, stymulowania rozwoju oraz postępowanie  wspierające w stosunku do rodzin dzieci.

 

W niektórych sytuacjach dobre przeszkolenie rodziców wystarcza by dziecko szybko nadrobiło zaległości, wyrównało deficyty. Przy występowaniu poważniejszych problemów konieczne jest prowadzenie stymulacji rozwoju przez fizjoterapeutę, lub innych specjalistów, a działania rodziców są niezbędnym uzupełnieniem prowadzonej terapii. Wspomaganie rozwoju należy rozpocząć jak najwcześniej, nie należy czekać kilka miesięcy, zanim objawy się rozwiną.

Jak najwcześniej rozpoczęta stymulacja rozwoju pozwala w większości sytuacji na całkowite wyeliminowanie deficytów i pozbycie się problemów. Terapia prowadzone powinna być w ścisłej współpracy z rodzicami. Zajęcia prowadzi się z pełnym zaangażowaniem dziecka i przy jego jak najpełniejszej akceptacji.

 

Ośrodek obejmuje swoją opieką około 600 pacjentów w ciągu roku. Galeria zdjęć:


Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie