Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.04.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
Stowarzyszenie / O nas
08.04.2015r.
Dodano 2015-04-10 14:30:00

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie z dnia 8 kwietnia 2015 roku.Czytaj więcej...
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 26.01.2015 r.
Dodano 2015-01-29 09:15:00

Mikołów, dnia 26.01.2015 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIORKI PUBLICZNEJ


W trakcie zbiórki publicznej odbywającej się na podstawie decyzji Burmistrza
Miasta Mikołowa - BOO1 .53II.|.5.20I3 z dnia 9 paździemika 2013 roku, polegającej na
sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie do 31grudnia2014 roku, zebrano kwotę
937,03 (słownie: dziewięćsettrzydzieścisiedemzłotych 03/100). KP 258lK-zuI2l20I4 na
podstawie protokołu komisyjnego otwarcia puszek z zebranymi funduszami.
Kwotę powyższą przeznaczono w całości na zakup materiałów wykorzystywanych przez
podopiecznych w trakcie zajęć w pracowniachWTZ Mikołów.
Zakupiono:
- F. nr FYl15l4 - 384,64 materiały do pracowni ceramicznej i plastycznej (materiały do
decoupage: pędzle, werniks, kontur do szkła, papierowe pudełka),
- F. nr 42lI5 kwota - 499,00 maszynę do szycia do pracowni tkaniny, na której podopieczni
szyją swoje prace ( torby, rękawice kuchenne, pluszami),
- F. nr FY l1516 - 53 ,39 materiały do pracowni ceramicznej i plastycznej - serwetki papierowe do
decoupage, bibuła, ołówki rożnej twardości, pastele).

Z poważaniem,
Przewodniczący Zarządu Koła
Lech MarschallCzytaj więcej...
23.01.2015 Koncert Charytatywny
Dodano 2015-01-26 12:30:00

 

W dniu 23 stycznia został zorganizowany Koncert Charytatywnyoraz 24 stycznia odbył się II Bieg Charytatywnyna rzecz Podopiecznych Powstającego Centrum Rehabilitacji w Wyrach zorganizowanyprzezGimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

W imieniu podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Mikołowie

pragniemy z całego serca

podziękować

Dyrekcji,

Gronu Pedagogicznemu

oraz

uczniom

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śl. w Mikołowie

za okazane nam serce  i życzliwość.

Cieszymy się, że są jeszcze w naszym powiecie ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Państwa pomoc przyczyni się do stworzenia nowych warunków do dalszego rozwoju naszych podopiecznych.Czytaj więcej...
23.01. 2015 r.
Dodano 2015-01-13 08:49:00

 

Informujemy, ze 23 stycznia 2015 w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śl. w Mikołowie o godzinie 17:30 odbędzie się XV Noworoczny Koncert Charytatywny, organizowany przez w/w szkołę na rzecz budowy naszego Centrum Rehabilitacji.

Koncertowi towarzyszyć będzie Bieg charytatywny w dniu 24 stycznia 2015r. o godzinie 12:00 więcej informacji na stronie gimnazjum.Czytaj więcej...
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w Mikołowie
Dodano 2014-12-15 08:16:08

 

Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

działając zgodnie z art. 26 § 1 pkt. 1 Statutu wykonując

Uchwałę 34 z dnia 08.12.2014 r. uprzejmie

informuje, że dnia 30 grudnia 2014 roku odbędzie się

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w Mikołowie.

 

Rozpoczęcie obrad w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ulicy Plac Salwatorianów 4 o godzinie 12:00.

W przypadku, gdyby obecność Członków była mniejsza niż połowa, wyznaczam drugi termin w tym samym

dniu 30.I2.2OI4 r. o godzinie 12: 30.

Projekt Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszystkich Członków Koła serdecznie zapraszam.

 Czytaj więcej...
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie