Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.03.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
Stowarzyszenie / O nas
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 26.01.2015 r.
Dodano 2015-01-29 09:15:00

 

Mikołów, dnia 26.01.2015 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIORKI PUBLICZNEJ


W trakcie zbiórki publicznej odbywającej się na podstawie decyzji Burmistrza
Miasta Mikołowa - BOO1 .53II.|.5.20I3 z dnia 9 paździemika 2013 roku, polegającej na
sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie do 31grudnia2014 roku, zebrano kwotę
937,03 (słownie: dziewięćsettrzydzieścisiedemzłotych 03/100). KP 258lK-zuI2l20I4 na
podstawie protokołu komisyjnego otwarcia puszek z zebranymi funduszami.
Kwotę powyższą przeznaczono w całości na zakup materiałów wykorzystywanych przez
podopiecznych w trakcie zajęć w pracowniachWTZ Mikołów.
Zakupiono:
- F. nr FYl15l4 - 384,64 materiały do pracowni ceramicznej i plastycznej (materiały do
decoupage: pędzle, werniks, kontur do szkła, papierowe pudełka),
- F. nr 42lI5 kwota - 499,00 maszynę do szycia do pracowni tkaniny, na której podopieczni
szyją swoje prace ( torby, rękawice kuchenne, pluszami),
- F. nr FY l1516 - 53 ,39 materiały do pracowni ceramicznej i plastycznej - serwetki papierowe do
decoupage, bibuła, ołówki rożnej twardości, pastele).

Z poważaniem,
Przewodniczący Zarządu Koła
Lech Marschall

 

 

Pliki do pobrania:
1 zbirórka .pdf


Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie