Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.04.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
Stowarzyszenie / Zarząd
Zarząd Koła
Dodano 2012-03-09 07:59:00

 Skład osobowy Z arządu

W dniu 8 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo  Wyborcze Członków Koła. Na 4 letnią kadencję wybrano Zarząd:

  • Lech Marschall - przewodniczący Zarządu,
  • Roman Malcharek - wiceprzewodniczący Zarządu,
  • Irena Spyra Zagórska - sekretarz Zarządu,
  • Bożena Kret - skarbnik Zarządu,
  • Iwona Gejdel - członek Zarządu,
  • Andrzej Konsek - członek Zarządu.

Elektorem został:

  • Lech Marschall

 


 

1.      

 Czytaj więcej...
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie