Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.04.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
WTZ / Kadra
Pracownicy WTZ
Dodano 2012-02-15 20:37:00

Kierownik  Lech Marschall  

Psycholog  mgr Bogusława Penc


Terapeuci :

Pracownia ceramiczna Ćwięk Alina

Pracownia ogrodnicza Sacawa Katarzyna

Pracownia gospodarstwa domowego Przyłudzka Urszula

Pracownia plastyczna mgr Aleksandra Lichosik

Pracownia tkaniny mgr Mirosława Wolnik

Pracownia techniczna mgr Mirela Piecha

Pracownia stymulacji poznawczej mgr Anna Swoboda

Pracownia rolnicza inż. Tomasz Gniza

Rehabilitacja mgr Grzegorz Mełech

Muzykoterapia Anna Nalepa


             

 

 


 

Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie