Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.04.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
WTZ / O nas
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dodano 2012-03-01 12:34:00

 

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Obejmują swoja opieką młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy. WTZ są placówką pobytu dziennego, która zapewnia tym osobom rehabilitację ruchową, psychopedagogiczną, społeczną oraz zawodową, zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika          – niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Zajęcia prowadzone są w 9-ciu pracowniach terapeutycznych: plastycznej, ceramicznej, technicznej, tkaniny, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, rolniczej, rehabilitacji oraz w pracowni stymulacji poznawczej.

 

Przekazując 1 % podatku na stowarzyszenie możesz wesprzeć działalność ośrodka

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym

Plac Salwatorianów 4

43 – 190 Mikołów

 

KRS: 0000057478

 

 

 

 

 

 

Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie